Garage och Cykelrum

Garage

 

För dig som är intresserad av att ställa dig i kö till en garageplats gäller följande;

 

För att hyra en garageplats i brf Kasper måste du anmäla denna önskan skriftligen till styrelsen via;

Mail, info@brfkasper.se eller brev till Brf Kasper, Slussgatan 11, 211 30, Malmö.

 

Ange fullständigt namn, adress, telefonnummer, lägenhetsnummer (1-82), e-post adress (om du har någon).

Föreningen har totalt ca 29 st garage- och mc-platser. Hyra för bilplats är 600 kr/månad och 300 kr/månad för MC-plats.

 

När du blir erbjuden en garageplats informerar styrelsen om det praktiska, samt vilka ordningsregler som gäller.

 

  • Du får inte hyra ut garageplatsen i andra hand.
  • Flyttar du från brf Kasper sägs avtalet upp automatiskt.
  • När du kör in/ut vänta alltid tills porten stängs innan du kör vidare.
  • Förvara aldrig nycklar/värdesaker i bilen, det lockar bara tjuvar att bryta sig in.
  • Kör aldrig direkt efter annan bil/mc som öppnat porten. Vänta istället till din tur att öppna porten, med din tagg.
  • Det är absolut förbjudet att hålla på med svetsningsarbeten och bilreparationer i garaget.
  • Glöm inte att lämna tillbaka garagenyckel/tagg när hyreskontraktet har upphört!

 

 

Garaget i föreningens fastighet är enbart avsedd för bilparkering. Det är således inte tillåtet att använda garageplatsen som förrådsutrymme av något slag, vilket också Räddningstjänsten förbjuder.

 

 

Förlorade garagenycklar?

Har du förlorat garagenyckeln ska detta omedelbart anmälas till styrelsen. Nyckel kvitteras därefter ut på expeditionen, mot kostnadersättning.

 

Cykelrum


Cyklar får inte placeras i entréer eller på våningsplan. Använd istället de avsedda cykelrummen eller cykelställen på gården.

Det finns cykelrum bredvid garaget. Om du är intresserat av att hyra kontakta styrelsen.