Historik

HSB Bostadsrättsförening Kasper består av 82 lägenheter som har adresserna:

Östra Förstadsgatan 10, Östra Förstadsgatan 12, Östra Förstadsgatan 14, Slussgatan 9, Slussgatan 11

 

Stiftad 1978-03-23 inflyttningsår 1981.

Vår förening hyr också ut en butikslokal på Östra Förstadsgatan 10.