Ventilation

Din ventilation ingår i ett system som påverkar övriga boende i huset.

Det är du som ansvarar för att rengöra ditt filter i fläkten.

 

Ventiler i lägenheterna är även de sammankopplade i ett system och ska efter injustering ej vidröras eftersom de är inställda för ett optimalt luftflöde. Vid rengöring ska ventilen alltså inte demonteras, utan bara torkas försiktigt.

 

Springventiler vid fönstren får ej övertäckas eller stängas eftersom detta påverkar ventilationen i lägenheten och hur köksfläkten fungerar.

 

För några år sedan installerades ett nytt, slutet ventilationssystem i fastigheten. I Samband med detta byttes även köksfläktarna som utgör en del av ventilationssystemet. Köksfläktarna som installerades då tillhör föreningen och får bara bytas ut mot godkända fläktar som är kompatibla med ventilationssystemet.

 

Om ni vill byta köksfläkt, vänligen kontakta förenningens styrelse innan!

 

Om fläkten byts ut utan att styrelsen är informerad, är medlemmen ersättningsskyldig för den fläkt som ursprungligen tillhörde föreningen.

Om ni har bytt till icke-godkänd fläkt, måste ni omedelbart byta till en godkänd samt kontakta styrelse.

 

Är ni osäkra om fläkten i ert kök är godkänd, tveka inte att kontakta styrelsen.