Ekonomi

Med nuvarande priser på bostadsrättslägenheter innebär köpet av ny bostad ett stort ekonomiskt åtagande. Alla kan dock hjälpa till att hålla föreningens avgifter nere, det är ju också ett sätt att hålla egna avgifter nere.

 

Genom att vara aktsam om vår inne- och utemiljö samt genom att vara uppmärksam på den egna förbrukningen av vatten och värme, kan vi gemensamt verka för att hålla föreningens driftskostnader så låga som möjligt. 

 

Föreningens samlade utgifter för drift och underhåll återspeglas i de avgifter som erläggs av föreningens medlemmar.