Fastighetsskötare

Skötseln av våra fastigheter utförs av HSB BoService

Fastighetsskötare är Sabit.


Felanmälan

Telefon 040-661 01 65

 

Viktigt
Vid en felanmälan skall du säga ditt namn, adress, telefonnummer, felets art och när man kan nå er.