Fastighetsskötare

Skötseln av våra fastigheter utförs av HSB Malmö Fastighetsservice.

Fastighetsskötare är Sabit.


Felanmälan

Telefon 010-442 30 00, välj 1.

 

Viktigt
Vid en felanmälan skall du säga ditt namn, adress, telefonnummer, felets art och när man kan nå er.