Bostadsrättsförsäkring

Bostadsrättsförsäkring

Via upphandling har brf Kasper tecknat fastighetsförsäkring hos Länsförsäkringar. Föreningen har valt att komplettera fastighetsförsäkringen med en bostadsrättsförsäkring för medlemmarna.

Hemförsäkring för ditt lösöre måste Du ha kvar!