Nycklar och lås

En nyckel ska jämställas med en värdehandling och ska därmed också behandlas som en sådan.

 

Allmänt om lås och nycklar
Samtliga lägenhetsinnehavare har på föreningens bekostnad tilldelats:
2 st lägenhetsnycklar

 

Eventuell beställning av ytterligare lägenhetsnycklar görs hos styrelsen.

Medlem får själv hämta och betala för beställd nyckel hos föreningens låssmed.

 

Borttappade nycklar
Vid försumlighet kan du bli ersättningsskyldig för eventuellt låsbyte då detta kan påverka stora delar av låssystemet.

Har du förlorat garagenyckeln ska detta omedelbart anmälas till styrelsen.

 

Förvara aldrig garagenycklar i bilen!