Överlåtelse / Tillsyn

Vår administrativa förvaltare HSB Skåne har tagit över vår överlåtelse- och panthantering.

Det innebär att:

 

Om ni sätter er lägenhet (dvs. lånar pengar med lägenheten som säkerhet) skall banken skicka panthandlingarna till HSB Skåne.

Om ni säljer er lägenhet skall avtalet skickas till HSB Skåne.

 

Var vänlig meddela bank och mäklare!

 

Avgifter för pantsättning och överlåtelse tas ut i enlighet med föreningens stadgar. Notera att:

 

Överlåtelseavgiften tas nu ut av säljaren (inte av köparen).

Den administrativa avgiften för pantförskrivning tas ut för varje pant, dvs. inte som tidigare som en engångsavgift.

 

Adress för pant- och överlåtelsehandlingar:

HSB Skåne, Box 1712, 221 01 Lund

 

Frågor:

Telefon HSB Skåne: 046-210 84 00

 

Tillsyn av Lägenheten

 

Viktig information till säljare och mäklare vid överlåtelse/försäljning av lägenhet!
 
Vid lägenhetsförsäljning/överlåtelse måste säljaren i god tid beställa tillsyn av lägenheten hos styrelsen.
 
Syftet med tillsynen är att kontrollera att inga ombyggnationer som går emot i föreningen gällande regler har gjorts, framförallt att bostadsrättshavaren inte har gjort ingrepp i de delar som föreningen har underhållsansvar för.
 
Observera att tillsynen inte är en besiktning!
 
Det är upp till respektive köpare att anlita en besiktningsman om man inte själv har kunskaper att avgöra skick och status på lägenheten.
 
Du som ska flytta måste i god tid ta kontakt med styrelsen och beställa tid för tillsyn av lägenheten. Styrelsen kommer inte att godkänna några lägenhetsöverlåtelser innan tillsynen är utförd och eventuella åtgärder vidtagits eller planlagts.
 
Många gånger ringer stressade mäklare för att påskynda ett köp. Vi vill än en gång påminna att det är säljarens skyldighet att beställa tillsynen i god tid hos styrelsen.